Property Engineering adviseert opdrachtgevers over diverse onderwerpen;

new-york

Taxaties

Door de ruime ervaring van Property Engineering op het gebied van planeconomie adviseren wij diverse opdrachtgevers (makelaars, gemeenten en particuliere beleggers) over de waarde van grondposities. Dit gebeurt altijd op basis van een residuele grondwaarde berekening. Hierbij wordt een goed onderbouwde opbrengstpotentie van een beoogde ontwikkeling bepaald en vervolgend verrekend met een gedetailleerd kostenoverzicht. Dit doet Property Engineering voor zowel grondexploitaties als opstalexploitaties.

Portefeuille Beheer

In opdracht van particuliere en institutionele beleggers adviseert Property Engineering over de mogelijkheden van optimalisatie van bestaand (leegstaand) vastgoed. Transformatie van gebouwen begint vaak bij een grondige inventarisatie van lopende rechten en plichten die een eigenaar heeft op een bestaand gebouw. Op basis daarvan wordt vaak een quick-scan gedaan van de haalbaarheid van mogelijke ontwikkel scenario’s. Daarbij rekening houdend met onder andere zittende huurders, ruimtelijk-planologisch mogelijkheden, eventuele erfpachtconversie, eventuele saneringswerkzaamheden. Als er een herontwikkelscenario gekozen wordt kan Property Engineering vervolgens de begeleiding voor haar rekening nemen (zie Projectmanagement)

Due Dilligence

Een nieuw gebouw aangekocht, maar is hetgeen u geleverd krijgt ook wat u verwacht gekocht te hebben? Property Engineering voert voor haar opdrachtgevers een gedegen due dilligence op technische, commerciële en juridische aspecten.

Uiteraard begeleidt Property Engineering ook verkopende partijen tijdens de due dilligence fase.