PROPERTY ENGINEERING

Elk plan begint met een
idee of een vraag

Property Engineering is ontwikkelaar gespecialiseerd in binnenstedelijke ontwikkeling en transformatie opgaves met een sterke expertise in woningbouw. De focus van Property Engineering ligt op de planvormingsfase tot aan de start van de bouw; hoe wordt een idee of gedachte vertaald naar een concreet plan dat past binnen de gestelde kaders van tijd, geld en programma van eisen. Om dit proces goed te kunnen beheersen werkt Property Engineering als vanaf de oprichting in 2016 vanuit de volgende drie kernwaardes;

Creatief

Design laten we graag over aan architecten maar creatief in het zoeken naar mogelijkheden en kansen zijn we zeker. De integrale visie en onafhankelijkheid stelt Property Engineering in staat om buiten de gebaande paden te denken. Daarmee worden projecten haalbaar die voor anderen niet haalbaar zijn.

Integraal

Door de ruime ervaring in vastgoed- en gebiedsontwikkeling heeft Property Engineering zicht op alle aspecten van een project. Financieel, juridisch, procedureel, technisch en commercieel; alle aspecten die van invloed zijn op een ontwikkelproject worden betrokken en gewogen bij een ontwerpbesluit.

onafhankelijk

Door volledig onafhankelijk te zijn heeft Property Engineering de mogelijkheid om partijen te verbinden en alle stakeholders in een project met open vizier te benaderen.

projecten