Diensten

management

Met ruim 20 jaar ervaring in vastgoedontwikkeling heeft Property Engineering het vermogen om projecten snel integraal te beoordelen. Door deze integrale analyse kunnen aandachtspunten in een vroeg stadium worden benoemd. De meeste toegevoegde waarde heeft Property Engineering in de eerste stadia van een ontwikkeling (tot start bouw).

Ontwikkeling

Nieuwe projecten ontstaan niet vanzelf. Vaak ligt aan een nieuw idee een vraag of probleem ten grondslag. Het brede netwerk van Property Engineering verbindt ideeën en partijen wat regelmatig leidt tot nieuwe projecten.

Daar waar nieuwe projecten risicokapitaal nodig hebben werkt Property Engineering met een vast en betrouwbaar netwerk van verschillende particuliere en institutionele investeerders.

advies

Property Engineering adviseert diverse bedrijven op het gebied van taxaties, haalbaarheidsonderzoeken, portefeuille beheer en due dilligence van aan en verkoop.