Project omschrijving

Supermarkt Amsterdam

Werkzaamheden Property Engineering:
Ontwikkelmanagement; vaststellen van de financiële- en planologische haalbaarheid. Ontwikkelkaders bepalen en i.o.m. gemeente komen tot een erfpachtconversie en herziene bouwenvelop.

Opdrachtgever:

Ontwerpteam:

Programma:

Herontwikkeling van bestaand winkelvastgoed naar circa 120 vrije sector huurappartementen.

overzicht