Projecten

Onderstaand vindt u een selectie van projecten waaraan Property Engineering met veel plezier werkt of heeft gewerkt. Omdat binnenstedelijke herontwikkeling altijd invloed heeft om de leefomgeving van anderen kunnen wij niet alle projecten laten zien. Sommige plannen zijn nog in ontwikkeling en niet bekend gemaakt bij omwonenden en belanghebbenden. 

Filter op categorieën