Project omschrijving

Noordman Hout Leiden

Werkzaamheden Property Engineering:
Project- en ontwikkelmanagement. Begeleiding en coördinatie van ontwerp- en bouwteams. Coördineren bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning. Begeleiding Anterieure Overeenkomst met gemeente Leiden.

Opdrachtgever:

HW2 BV

Bouwbedrijven:

Ontwerpteam:

Programma:

Herontwikkeling van bestaande bedrijfslocatie Noordman Hout naar 13 appartementen en 7 grondgebonden woningen.

Planning:

Start ontwerpteam: januari 2018
Start bouw: augustus 2021
Oplevering: Q3 2022

overzicht